Κυριακή, 20 Ιουλίου 2008

Πολιτική Οικονομία του Θεάματος 1
The writer must earn money in order to be able to live and to write, but he must by no means live and write for the purpose of making money.

Karl Marx